Jamulus@EngelbrektsVE.groups.io

Grupp för hantering av Jamulus. 
Jamulus är ett program för dator som gör att man kan musicera tillsammans. 
För att Jamulus skall bli tillräckligt snabbt bör man:
- ha en separat ljudburk kopplad till datorn med USB
- koppla datorn till routern med sladd, dvs använd ej wifi
- använda hörlurarna med sladd, dvs använd ej blue tooth 

Group Information

 • 5 Members
 • 13 Topics, Last Post:
 • Started on
 • Feed

Group Email Addresses

Group Settings

 • This is a subgroup of Main.
 • All members can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group do not require approval from the moderators.
 • Archive is visible to anyone.
 • Wiki is visible to members only.
 • Members can edit their messages.
 • Members can set their subscriptions to no email.

Top Hashtags [See All]

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History