Main Group

Engelbrekts Vokalensemble
Group not listed in directory with private messages concerning the Engelbrekts Vocal Ensemble
Created:
32 Members, 145 Topics, Archive is visible to members only, Restricted, Last Post:

Subgroups You Can Join

 • EngelbrektsVE | Jamulus
  Grupp för hantering av Jamulus. Jamulus är ett program för dator som gör att man kan musicera tillsammans. För att Jamulus skall bli tillräckligt snabbt bör man: - ha en separat ljudburk kopplad till datorn med USB - koppla datorn till routern med sladd, dvs använd ej wifi - använda hörlurarna med sladd, dvs använd ej blue tooth
  Created:
  5 Members, 13 Topics, Public Archives, Last Post:
 • EngelbrektsVE | Repertoar
  Emailadress till repertoarrådet
  Created:
  4 Members, 5 Topics, Public Archives, Last Post:
 • EngelbrektsVE | Resa
  Gruppen hanterar körresor
  Created:
  5 Members, 1 Topic, Public Archives, Last Post:
 • EngelbrektsVE | Styrelse
  Emailadress till styrelsen
  Created:
  5 Members, 73 Topics, Archives Viewable Only By Members, Restricted, Last Post: